تبلیغات
انجمن علمی شیمی دانشگاه زنجان - مطالب هفته اول آذر 1392Chapter 8


برچسب ها: دانلود پاورپوینت تجزیه دستگاهی دکتر استکی(فصل8) ، دانلود پاورپوینت تجزیه دستگاهی ، دکتر استکی ،

شنبه 2 آذر 1392

SEM در نانو

   نوشته شده توسط: انجمن علمی شیمی دانشگاه زنجان    

دانلود پاورپوینت


شنبه 2 آذر 1392

laser ablation

   نوشته شده توسط: انجمن علمی شیمی دانشگاه زنجان    

سایش لیزری-دانلود پاور پوینتChapter 15


برچسب ها: دانلود پاورپوینت تجزیه دستگاهی دکتر استکی(فصل15) ، دانلود پاورپوینت تجزیه دستگاهی ، دانلود پاورپوینت تجزیه دستگاهی دکتر استکی ، دانلود پاورپوینت شیمی ،