شنبه 21 اردیبهشت 1392

جدول مندلیف خیلی واقعی!!!

   نوشته شده توسط: انجمن علمی شیمی دانشگاه زنجان    نوع مطلب :آلبوم شیمی ،

این جدول در دانشگاه depauw هند طراحی ،ساخت و نصب شده است

برچسب ها: جدول مندلیف ، شیمی ،

شنبه 20 خرداد 1391

عکسهایی از شیمیدانان بزرگ جهان

   نوشته شده توسط: انجمن علمی شیمی دانشگاه زنجان    نوع مطلب :آلبوم شیمی ،

W.ramsay

Sir William Ramsay

H.E .Fischer
Hermann Emil Fischer


ادامه مطلب

برچسب ها: عکسهایی از شیمیدانان بزرگ جهان ، عکسهایی از شیمیدانان بزرگ شیمی ،